X15CrNiSi20-12

类 别:耐热钢

牌 号:X15CrNiSi20-12

数 量(吨/张):

常规厚度:2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

常规宽度:1219 1500

常规长度:2438 2500 6000

产 地:太钢、武钢等宝钢,太钢,新日铁,日本冶金,蒂森克虏伯,奥托昆普,日本神户

联系方式:18930796603

X15CrNiSi20-12
X15CrNiSi20-12
X15CrNiSi20-12

上一主题:X12NiCrSi36-16不锈钢
下一主题:X20CrNiSi25-4不锈钢

X15CrNiSi20-12材料的交货:

依据不同的交货状态、规格尺寸、轧制方法、产地等:

X15CrNiSi20-12板材可分别称为X15CrNiSi20-12不锈钢板、X15CrNiSi20-12钢板、X15CrNiSi20-12卷板、X15CrNiSi20-12开平板、X15CrNiSi20-12带钢、X15CrNiSi20-12冷轧板、X15CrNiSi20-12热轧板、X15CrNiSi20-12薄板、X15CrNiSi20-12中板、X15CrNiSi20-12厚板、X15CrNiSi20-12特厚板等。

X15CrNiSi20-12棒材可分别称为X15CrNiSi20-12不锈钢圆钢、X15CrNiSi20-12圆钢、X15CrNiSi20-12盘圆、X15CrNiSi20-12线材、X15CrNiSi20-12丝材、X15CrNiSi20-12锻圆、X15CrNiSi20-12圆棒、X15CrNiSi20-12黑棒、X15CrNiSi20-12毛圆、X15CrNiSi20-12光圆、X15CrNiSi20-12车光圆、X15CrNiSi20-12热轧圆钢、X15CrNiSi20-12轧圆、X15CrNiSi20-12冷拉圆钢等。

X15CrNiSi20-12管材可分别称为X15CrNiSi20-12不锈钢管、X15CrNiSi20-12钢管、X15CrNiSi20-12不锈钢无缝管、X15CrNiSi20-12无缝管、X15CrNiSi20-12不锈钢焊管、X15CrNiSi20-12焊管、X15CrNiSi20-12不锈钢精密管、X15CrNiSi20-12精密管、X15CrNiSi20-12毛细管等。

 

不管您的需求量是多少,宝夕不锈钢 都将在第一时间为您提供周到的服务!

企业官网:www.shbaoxi.com

=====================================================================
上海宝夕实业—X15CrNiSi20-12材质单,上海宝夕实业—X15CrNiSi20-12成分表,上海宝夕实业—X15CrNiSi20-12是什么材料

上海宝夕实业—X15CrNiSi20-12是什么,上海宝夕实业—X15CrNiSi20-12代理商,上海宝夕实业—X15CrNiSi20-12厂家直销

上海宝夕实业—X15CrNiSi20-12销售商,上海宝夕实业—X15CrNiSi20-12现货商,上海宝夕实业—X15CrNiSi20-12批发商

上海宝夕实业—X15CrNiSi20-12直销价,上海宝夕实业—X15CrNiSi20-12批发价,上海宝夕实业—X15CrNiSi20-12价格

日本X15CrNiSi20-12,美国X15CrNiSi20-12美标,德国X15CrNiSi20-12,瑞典X15CrNiSi20-12,进口X15CrNiSi20-12国标

宝钢X15CrNiSi20-12,太钢X15CrNiSi20-12,新日铁X15CrNiSi20-12,日本冶金X15CrNiSi20-12,蒂森克虏伯X15CrNiSi20-12,奥托昆普X15CrNiSi20-12,日本神户X15CrNiSi20-12

sitemap

合作伙伴