X15CrNiSi25-20

类 别:耐热钢

牌 号:X15CrNiSi25-20

数 量(吨/张):

常规厚度:2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

常规宽度:1219 1500

常规长度:2438 2500 6000

产 地:太钢、武钢等宝钢,太钢,新日铁,日本冶金,蒂森克虏伯,奥托昆普,日本神户

联系方式:18930796603

X15CrNiSi25-20
X15CrNiSi25-20
X15CrNiSi25-20

上一主题:X15CrNiSi25-4不锈钢
下一主题:X20CrNiSi25-4不锈钢

X15CrNiSi25-20材料的交货:

依据不同的交货状态、规格尺寸、轧制方法、产地等:

X15CrNiSi25-20板材可分别称为X15CrNiSi25-20不锈钢板、X15CrNiSi25-20钢板、X15CrNiSi25-20卷板、X15CrNiSi25-20开平板、X15CrNiSi25-20带钢、X15CrNiSi25-20冷轧板、X15CrNiSi25-20热轧板、X15CrNiSi25-20薄板、X15CrNiSi25-20中板、X15CrNiSi25-20厚板、X15CrNiSi25-20特厚板等。

X15CrNiSi25-20棒材可分别称为X15CrNiSi25-20不锈钢圆钢、X15CrNiSi25-20圆钢、X15CrNiSi25-20盘圆、X15CrNiSi25-20线材、X15CrNiSi25-20丝材、X15CrNiSi25-20锻圆、X15CrNiSi25-20圆棒、X15CrNiSi25-20黑棒、X15CrNiSi25-20毛圆、X15CrNiSi25-20光圆、X15CrNiSi25-20车光圆、X15CrNiSi25-20热轧圆钢、X15CrNiSi25-20轧圆、X15CrNiSi25-20冷拉圆钢等。

X15CrNiSi25-20管材可分别称为X15CrNiSi25-20不锈钢管、X15CrNiSi25-20钢管、X15CrNiSi25-20不锈钢无缝管、X15CrNiSi25-20无缝管、X15CrNiSi25-20不锈钢焊管、X15CrNiSi25-20焊管、X15CrNiSi25-20不锈钢精密管、X15CrNiSi25-20精密管、X15CrNiSi25-20毛细管等。

 

不管您的需求量是多少,宝夕不锈钢 都将在第一时间为您提供周到的服务!

企业官网:www.shbaoxi.com

=====================================================================
上海宝夕实业—X15CrNiSi25-20材质单,上海宝夕实业—X15CrNiSi25-20成分表,上海宝夕实业—X15CrNiSi25-20是什么材料

上海宝夕实业—X15CrNiSi25-20是什么,上海宝夕实业—X15CrNiSi25-20代理商,上海宝夕实业—X15CrNiSi25-20厂家直销

上海宝夕实业—X15CrNiSi25-20销售商,上海宝夕实业—X15CrNiSi25-20现货商,上海宝夕实业—X15CrNiSi25-20批发商

上海宝夕实业—X15CrNiSi25-20直销价,上海宝夕实业—X15CrNiSi25-20批发价,上海宝夕实业—X15CrNiSi25-20价格

日本X15CrNiSi25-20,美国X15CrNiSi25-20美标,德国X15CrNiSi25-20,瑞典X15CrNiSi25-20,进口X15CrNiSi25-20国标

宝钢X15CrNiSi25-20,太钢X15CrNiSi25-20,新日铁X15CrNiSi25-20,日本冶金X15CrNiSi25-20,蒂森克虏伯X15CrNiSi25-20,奥托昆普X15CrNiSi25-20,日本神户X15CrNiSi25-20

sitemap

合作伙伴